Działania rewitalizacyjne planowane do realizacji w latach 2017-2023 na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w gminie-miasto Grudziądz, zostaną określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, który zostanie opracowany w I połowie 2017 roku.

 

Grudziądz in Poland

Proces rewitalizacji został zapoczątkowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2017 i jego kontynuacja jest kluczowa z uwagi na cele i kierunki działań określone w Programie, które skoncentrowane będą na ograniczaniu zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, wypracowaniu zasad partnerstwa pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji, wypracowaniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, wsparciu procesu partycypacji społecznej, stopniowej poprawie stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz obiektów zabytkowych.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj